V ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВА ЕЛІТА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ»

В Україні 25 вересня  відзначають День Позашкілля. Цьогоріч  свято відзначалося в рамках V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у розвитку держав», що відбулася в м. Києві у Національному Педагогічному Університеті імені Михайла Драгоманова. Учасниками заходу стали педагоги Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михальчук І.С. та Снітко Р.Л.

Мета конференції – обговорення стратегічних питань розвитку освіти і науки, обміну досвідом, розширення міжнародного партнерства.

У рамках заходу пройшло обговорення проектів нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти, стендові презентації, виступи-презентації вчених,  кращих практиків-позашкільників України, Польщі, Болгарії, Казахстану.

Головним питанням для обговорення стала Стратегія розвитку позашкільної освіти, яка визначає цілі та пріоритети розвитку позашкільної освіти в Україні, заходи та завдання для розвитку закладів позашкільної освіти, що відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам державних, обласних і місцевих цільових програм.

Метою Стратегії розвитку позашкільної освіти є підвищення якості і доступності позашкільної освіти, розширення функцій закладу позашкільної освіти в адміністративно-територіальній одиниці як центру освітньої соціокультурної та громадянської діяльності з урахуванням навчання впродовж життя.

Даний захід показав необхідність кардинального перегляду освітнього процесу у закладах позашкільної освіти, сприяв виявленню виникаючих суперечностей, пошуку шляхів їх подолання, розробки нових концептуальних підходів до проектування змісту позашкільної освіти, проектування освітніх програм і навчальних планів, які зроблять можливими «не втратити» здібності юної особистості, дієво допомогти їй самоствердитися як творчій особистості, як людині, як професіоналу ХХІ століття.

Позитивним є те, що питання розвитку позашкільної освіти піднімаються на рівні влади. Отже, позашкіллю бути!!!

435

Додати коментар