(на допомогу керівникам гуртків, батькам) 

Душа дитини в період до шостого року життя найчутливіша і найвразливіша, тому в цей час найбільше треба плекати її, пильнувати, щоб серце, воля і розум розвивалися гармонійно.

Емоції є індикатором стану і настрою дитини, її ставлення до навколишнього світу та самої себе, а також – самі істотно впливають на поведінку, розумову і рухову діяльність. Чим менша дитина, тим більше вона перебуває в полоні емоцій. Їй важко управляти своїми почуттями, діями, вона схильна до імпульсивної поведінки.

Організовуючи життєдіяльність дитини в гуртках раннього розвитку дитини закладу позашкільної освіти, ми створюємо умови для попередження дискомфорту та проявів її нервозності, виявляємо причини емоційних переживань, тривоги, підбираємо адекватні засоби впливу.

Свої емоції діти проявляють через міміку, пантоміміку, за допомогою жестів та інтонації голосу. В період дорослішання вони вчаться їх контролювати та за бажанням приховувати. Однак, будучи в дошкільному віці вони ще відкриті для світу, для оточення. Ми читаємо наших чад як відкриту книгу. І саме зараз маємо можливість допомогти їм розпізнавати свої емоції, вміти з ними справитися і скерувати у потрібне русло.

Міміка – це мистецтво виявляти свої думки, почуття, психічний та інші стани за допомогою виражальних рухів м’язів обличчя. Міміка обов’язково повинна доповнюватися пантомімікою.

Пантоміміка – це виражальні рухи всього тіла людини або окремих його частин, пластика тіла. Пантоміміка допомагає людині виокремити основне, намалювати образ. Жести бувають описовими та психологічними. Перші допомагають педагогу більш образно тлумачити вихованцям зміст матеріалу, що викладається, другі – спрямовані на показ внутрішнього емоційного стану педагога, тобто вони показують його почуття.

Жест — рух (дія) для вираження емоції чи інформації замість розмови, або під час розмови. Дія або рух людського тіла або його частини, що має певне значення або сенс, тобто є знаком або символом.

Інтонація (від латів.(латинський) intono — голосно виголошую), сукупність звукових засобів мови, які, накладаючись на ряд вимовних і чутних складів і слів. Зовні  виявляється  варіаціями емоційного тембру голосу.

Пропонуються  вправи з психогімнастики для використання в роботі з дітьми до шостого року життя.