Згідно наказу Волинського обласного відділу народної освіти №245 від 10 вересня 1945 року створена Волинська обласна дитяча технічна і сільськогосподарська станція в м. Володимир-Волинському. Відтоді й починається відлік історії руху юних техніків Волині. 

травень 1946 року обласна дитяча технічна і сільськогосподарська станція після об’єднання з Луцькою міською дитячою технічною і сільськогосподарською станцією перенесена із м. Володимир-Волинського в м. Луцьк.

Тоді ще не було такого чудового навчального корпусу з просторими світлими лабораторіями та кабінетами, як нині. Організатори та гуртківці працювали в приміщенні, що розташувалося по вул. Коперніка, 18. За штатним розписом Волинська обласна дитяча технічна і сільськогосподарська станція у 1946-1947 н.р. нараховувала 10 працівників. Директором був призначений Волошинський Всеволод Миколайович. На станції працювало 6 лабораторій та майстерні: столярна, слюсарна, токарна, кузня. Загалом працювало 15 гуртків, в яких навчалося 353 учні. 

серпень 1952 року відбувається поділ установи на обласну дитячу станцію юних натуралістів і обласну дитячу технічну станцію. 

липень 1953 року згідно з наказом облвно обласна дитяча технічна станція перейменована на обласну станцію юних техніків.

Прискорення науково-технічного прогресу… Юні техніки йдуть у ногу з часом, захоплюються астрономією, моделюють кораблі, підводні човни, на спортивних трасах з’являються хоч невеликі, проте справжні автомобілі, сконструйовані руками юних умільців.

1954-1955 н. р. проводиться перша обласна олімпіада юних техніків, в якій прийняло участь 10360 учнів з усіх районів області. 

липень – cерпень 1955 року в м. Луцьку вперше працює обласний табір юних техніків на базі школи №4. Всього в 1955 році в області діють 1110 гуртків, де навчаються 15518 учнів. 

1969 рік керівником обл СЮТ став Ярошенко Володимир Васильович, завдяки організаторській роботі якого команди СЮТ – неодноразові переможці обласних та республіканських змагань.

1988 рік очолив обл СЮТ Горобець Юрій Костянтинович.

1990 рік за високі досягнення педагогічного колективу з розвитку технічної творчості серед учнівської молоді в області та високі результати юних техніків на змаганнях всіх рівнів обласним виконавчим комітетом було прийняте рішення про будівництво нового приміщення облСЮТ та його перейменування на Центр технічної творчості.

Збережено практично всі напрямки технічної творчості та відкрито ряд нових. Розвиток обчислювальної техніки розширив можливості науково-технічної творчості. З’явилося додаткове завдання – пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді та формування майбутньої наукової еліти нашої держави.

листопад 1992 року з метою розвитку творчої обдарованості школярів під керівництвом вчених на базі ЦТТ розпочало свою діяльність Волинське відділення МАН України. Базовими закладами МАН стали Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Луцький індустріальний інститут. Керівний орган МАН – Президентська рада, яку очолив Президент МАН, ректор ВДУ Олексеюк І.Д.

1993 рік установу перейменовано в Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

2001 рік директором ЦНТТУМ призначений Стельмащук І.А, який зберіг та розширив мережу технічних гуртків з напрямків, передбачених Всеукраїнськими конкурсами та змаганнями.

ЦНТТУМ здійснює інструктивно-методичну та просвітницьку діяльність спрямовану на активізацію роботи координаційно-методичних осередків у районах області, оновлення змісту, форм і методів навчання відповідно до вимог сьогодення.

За роки роботи ЦНТТУМ з його стін вийшло багато випускників, у долі яких Центр залишив помітний слід, давши путівки в життя багатьом талановитим дітям, які зараз будують літаки, автомобілі, кораблі тощо.

ЦНТТУМ здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Програмою національно-патріотичного виховання молоді Волині на 2007-2011 роки, Програмою подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, Програмою збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів в гуртках, студіях, клубах та інших творчих об’єднаннях декоративно-ужиткового мистецтва шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів області на період до 2010 року, Перспективним планом розвитку науково-технічної творчості в області на 2009-2011 роки управління освіти і науки обласної державної адміністрації та інших законодавчих актів і нормативних документів.

За останні роки прослідковується тенденція щодо збереження мережі гуртків науково – технічного напрямку, які на даний час працюють в області, що свідчить про бажання педагогічних колективів звільнитись від стереотипів, від застарілих форм та методів гурткової роботи і, вивчаючи запити дітей, наполегливо і послідовно реформують свою діяльність. І, як ніколи, головним завданням вважають відірвати дітей від вулиці, наркоманії, жорстокості і злочину.

Методична робота реалізовується через традиційні колективні та індивідуальні форми організації та була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчальних програм, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу і включала такі форми:

– координація діяльності установ позашкільної освіти області;

– проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

– підготовка та видання методичних рекомендацій, створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури;

– налагодження партнерських та волонтерських відносин;

– вивчення, узагальнення та популяризація передового педагогічного досвіду.

Педагогічний колектив Центру постійно працює над сучасними проблемами.

У 2007 році педагоги Центру досліджували науково–методичну проблему: «Готовність педагога до здійснення інноваційної діяльності». Реалізація даної проблеми здійснювалась через роботу педагогічної та методичної рад Центру, методичних об’єднань за спортивно-технічним, інформаційно-технічним, предметно-технічним, художньо-технічними напрямками.

У 2008-2010 роки робота методичної служби спрямована на дослідження науково-методичної проблеми: «Моделювання середовища для розвитку технічної обдарованості гуртківців в позашкільному навчальному закладі».

Продовжується робота по оновленню картотеки творчого досвіду новими методичними матеріалами.

Історія

Головним завданням Центру у відповідності до попиту дітей, батьків, замовлення суспільства і держави є:

– формування соціально-зрілої особистості громадянина України його національної свідомості і громадської позиції;

– створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей та підлітків, їх трудового виховання і професійного самовизначення;

– створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань;

– виховання морально і фізично загартованої особистості;

– організація змістовного дозвілля.