Нові ідеї слід підтримувати. Небагато хто відважуються на таке,

але це дуже дорогоцінна людська риса. Костянтин Ціолковський

Керівники гуртків – Седанов Олексій Олександрович, Соловенюк Микола Миколайович.

Стійкий інтерес до радіоелектроніки викли­каний масовим впровадженням електронних приладів в усі сфери життя: науку, виробництво й побут. Радіоконструювання допомагає юним конструкторам поглиб­лювати знання шкільних предметів, залучає їх до суспільно корисної пра­ці, розширює загальнотехнічний кругозір. Під час занять на гуртку вихованці роблять перші кроки до пізнання спеціальностей, пов’язаних із радіотехні­кою й електронікою.

Метою занять є формування компетентностей вихованців в проце­сі радіоелектронного конструювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями радіоелектронного конструю­вання, будови, принципу дії та правил експлуатації електрорадіотехнічних приладів;

практичної: формування умінь і навичок радіоелектронного конс­труювання, експлуатації електрорадіотехнічних приладів, технологічних процесів;

творчої: гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої ак­тивності, мислення, просторової уяви, художнього смаку;

виховної: духовно-моральне та патріотичне виховання, формування здорового способу життя та впровадження в навчальний процес здоров’язбережувальних технологій;

соціальної: формування технічно й технологічно освіченої особис­тості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності; виховання потреби в продуктивній праці, життєвої самостійності; розвиток загально­людських позитивних якостей, формування рис колективізму й товарись­ких відносин.

У роботі гуртків використовуються:

– сучасна матеріальна та довідникова база (різноманітні журнали та мультимедійні довідники);

– сучасне компютерне обладнання з доступом до мережі інтернет;

– різноманітні збірники схем для різних вікових категорій вихованців;

– сучасне програмне забеспечення для радіоконструювання (sPlan 5.0,  ElectronicsWorkbench, Micro-Cap 8, Circuit Marker,).

На заняттях вихованці поглиблюють знання з основ фізики, хімії, математики. А основне, вчаться елементарним навичкам налагодити роботу електроприладів, іншої побутової техніки через зпаювання деталей, виготовлення друкованих плат, та інше.   

????????????????????????????????????  ????????????????????????????????????

????????????????????????????????????