Керівники гуртків – Седанов Олексій Олександрович, Соловенюк Микола Миколайович.

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування електронних приладів.

Актуальність навчання полягає в тому, що в умовах безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини (економіці, медицині, транспорті, радіозв’язку, в побутовій техніці тощо) є необхідність підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки.

Метою навчання є формування компетентностей вихованця в проце­сі радіоелектронного конструювання, а саме:

 • пізнавальної, яка передбачає ознайомлення зі світом техніки, зокрема, з галуззю радіоелектроніки, її досягненнями та перспективами подальшого  розвитку;
 • практичної, яка орієнтована на формування умінь і навичок роботи з радіотехнічними матеріалами та інструментами, техніко-технологічних вмінь і навичок радіоелектронного конструювання; формування навичок самостійної
  розробки, макетування, конструювання, монтажу і налаштування
 • радіоелектронних схем, приладів та пристроїв, широкого використання елементної бази; оформлення технічної документації;
 • творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з радіоелектронного конструювання; розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу;
 • формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів;    

Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, вихованці вдосконалюються від теоретичного пізнання та створення стандартних радіоелектронних пристроїв до самостійного створення власних радіоелектронних приборів.

У процесі теоретичного навчання вихованці вивчають принципи роботи радіоелектронних приладів, ознайомлюються з призначенням, будовою радіоелементів і схем; технологічними основами розробки, монтажу та складання радіоелектронних пристроїв; засобами передачі, прийому та відображення інформації; історією та перспективами розвитку вітчизняної радіотехніки й електроніки.

На практичних заняттях учні складають та тестують схеми, конструюють пристрої  та  прилади,  роблять  відповідні  розрахунки,  оволодівають  навичками роботи з персональним комп’ютером для креслення принципових електричних схем та розробки друкованих плат.

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Вихованці представляють свої доробки на:

 • обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму;
 • обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
 • Всеукраїнський виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
 • «Наукових Пікніках в Україні»;
 • Фестивалі дитячої творчості вихованців освітніх закладів області.