Керівник гуртка – Седанов Олексій Олександрович  

Мета навчання – формування ключових компетентностей особистості засобами науково-технічної творчості з елементами винахідництва і раціоналізаторства.

Напрямки роботи:

 – оволодіння знаннями, базовою технічною термінологією патентознавства, поняттями та визначеннями, характерними для науково-технічної галузі;

– поглиблення теоретичних знань з фізики, природознавства та математики;

– формування навичок конструкторської та винахідницької діяльності, техніко-технологічних навичок виготовлення технічних об’єктів;

– уміння підготовки та захисту проектних робіт;

– формування та розвиток конструкторських, винахідницьких, дослідницьких здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань;

– набуття досвіду власної творчої діяльності;

– розвиток системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії;

– розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу;

– формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів;

– формування стійкого інтересу до занять конструюванням, винахідництвом, дослідженнями.

– дослідження науково-технічної проблеми, конструкторської розробки ідеї й її технологічного втілення в матеріальній формі;

–  участь у масових заходах різного рівня;

– пропагування технічної творчості через ЗМІ, соціальні мережі.