Керівник гуртка Седанов Олексій Олександрович  

В процесі занять вихованці оволодівають основами технічних та наукових знань, методами та прийомами, необхідними для виготовлення діючих технічних об’єктів та моделей, отримують навички вирішення винахідницьких задач і виконання проектів.

Провідним засобом набуття базових компетентностей та науково-технічних знань, вмінь і навичок є виконання спеціальних науково-технічних завдань та проектів. Науково-технічні завдання та проекти виконуються індивідуально або в творчих групах.

Мета занять – забезпечення набуття вихованцями технічних знань, конструкторських вмінь і навичок виготовлення діючих об’єктів, оволодіти теорією та практикою вирішення винахідницьких задач, проведення експериментальної роботи та захисту проектів, розвиток техніко-технологічної компетентності.

Основні завдання:

– ознайомити учнів з науково-технічною творчістю, як видом творчої діяльності людини; з патентознавством;

– навчити володінню техніко-технологічним прийомам роботи для виготовлення технічних об’єктів та моделей;

– сформувати навички конструкторської та винахідницької діяльності, підготовки та захисту проектних робіт;

– виховати дбайливе ставлення до матеріальної культури та здобутків світової та вітчизняної науки та техніки;

– виховати позитивне ставлення до інтелектуальної власності;

– виховати культуру праці;

– розвинути творчу уяву, фантазію, створити умови для виявлення індивідуального стилю роботи;

– розвинути позитивні якості особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, вміння працювати в колективі; відповідальність за результат власної діяльності;

– сприяти самореалізації вихованців в соціумі;

– сприяти професійному самовизначенню.

гурток юні винахідники174  гурток юні винахідники173  гурток юні винахідники171

   гурток юні винахідники172   IMG_1039