Керівник гуртка – Седанов Олексій Олександрович  

Важливою складовою частиною сучасного освітнього простору є політехнічна освіти молоді. А науково-технічна творчість  сприяє залученню учнів до продуктивної творчої діяльності та спрямована на ознайомлення вихованців творчих об’єднань і гуртків із різноманітним світом науки та техніки. Також сприяє розвитку їх здібностей, формуванню готовності до самостійної конструкторської та винахідницької діяльності. Цей напрямок забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних знань, умінь і навичок, ознайомленню з досягненнями сучасної техніки та технологій, сприяє трудовому вихованню.

В процесі навчання вихованці ознайомлюються з різноманітним світом науки та техніки. Оволодівають необхідними основами технічних та наукових знань, вивчають методи та прийоми виготовлення діючих технічних об’єктів або моделей, отримують навички вирішення винахідницьких задач і виконання проектів.

Для набуття базових компетентностей та науково-технічних знань, вмінь і навичок вихованці виконують спеціальні науково-технічні завдань та виконують практичні проекти. Це спонукає їх проводити самостійні дослідження обраної науково-технічної проблеми, проводити конструкторські розробки, шукати та обдумувати ідеї для технологічного втілення у матеріальній формі. Науково-технічні завдання та проекти виконуються індивідуально або в творчих групах.

Під час практичної роботи виготовляються технічні об’єкті і моделі різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів. За необхідності проводяться дослідження і спостереження, узагальнення результатів для підготовки та захисту проектів.

Метою навчання є набуття вихованцями технічних знань, конструкторських вмінь і навичок для виготовлення діючих об’єктів.  Для цього вивчається теорія та практика вирішення винахідницьких задач, проводиться експериментальна роботи та захист власних проектів.

Основні напрямки роботи:

– ознайомлення з науково-технічною творчістю, як видом творчої діяльності людини та патентознавством;

– оволодіння техніко-технологічним прийомам роботи для виготовлення технічних об’єктів та моделей;

– формування навичок конструкторської та винахідницької діяльності для підготовки та захисту проектних робіт;

– виховання позитивного ставлення до інтелектуальної власності;

– розвиток творчої уяви та фантазії, створення умов для виявлення індивідуального стилю роботи;

– розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості у досягненні мети, вмінні працювати в колективі;

– сприяння самореалізації вихованців в соціумі та їх професійному самовизначенню.

Доробки вихованців подаються на різноманітні обласні виставки та конкурси. А найкращі проекти за рішенням журі подаються на Всеукраїнську виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» та інші Всеукраїнські масові заходи.

Також найкращі власні вироби та винаходи демонструються у телевізійних передачах технічного спрямування, приймають участь у обласних заходах з метою пропагування технічної творчості.

  гурток юні винахідники173