Анотація: Навчально-методичні рекомендації  по вивченню операційної системи Windows XP, редактора Word, електронної таблиці Excel, створення презентації в Power point

Навчально-методичні рекомендації та завдання дозволяють вихованцям, які відвідують гуртки по вивченню комп’ютерної техніки засвоїти основи комп`ютерних технологій, підготовки текстових документів з використанням редактора Word, проведення обчислень за допомогою електронної таблиці Excel, створення презентації в операційній системі Windows XP.

Даний матеріал також може бути використаний широким колом користувачів персональних комп`ютерів.