Автор: Жаткіна О.А., завідувачка спортивно-технічним відділом

Анотація: Викладені історичні матеріали будуть корисними для педагогів шкіл та позашкільних навчальних закладів, для успішного розв’язання завдань національного виховання, таких як успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої духовності.