Автор: Федун О.В., керівник гуртків раннього розвитку дитини, Луцьк – 2012. – 29 с.

АнотаціяЗображувальна діяльність дітей дошкільного віку, як вид художньої діяльності повинна мати емоційний характер. Заняття з образотворчого мистецтва дарують дітям радість пізнання, творчості. І завдання педагога – розвинути здібності кожної дитини.

У досвіді надається теоретичний і практичний матеріал для навчання нетрадиційних технік малювання дітей. Приділяється увага створенню умов для розвитку творчих та мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку шляхом ознайомлення з природою і новими засобами її відображення.

О.В.Федун систематизувала різноманітні нетрадиційні техніки малювання, які стали підґрунтям роботи груп раннього розвитку дитини з навчання дітей дошкільного віку цих технік. Педагог розробила план роботи гуртка із зазначенням мети, обладнання та короткого змісту занять.

Результати досвіду підтверджують важливість даного напряму роботи і для корекції мовленнєвого розвитку дітей. Список використаних джерел подано з метою самостійного поглибленого ознайомлення читачів із запропонованою проблемою.

Досвід може бути використаний педагогами дошкільних навчальних закладів, для впровадження нетрадиційних технік малювання в освітню роботу з дітьми, з метою розвитку творчих здібностей дітей, формування у них естетичного світогляду та емоційного сприйняття природи.