Авторський колектив: Бучинська І.К., Денисюк А.А., Баканов О.А., Бережна І.П., Лугова З.І., Лисик О.Й., Паливода С.О., Омельченко С.І., Маркова Л.П.,  Маркова Л.П., Мусін І.М., Стащук З.В., Корець Л.М., Сорокіна Л.М., Ткаченко Н.В., Стадник С.О,  Сердюк І.С, Яременко М.Г.

Відповідальний за випуск: Стельмащук І.А., директор ЦНТТУМ 

Редакційна колегія: Шух М.Я., заст. директора, Юрчинська Г.М., зав. лабораторією ДПМ, Бабула І.І., методист ЦНТТУМ

Анотація: Розвиток суспільства ставить перед навчально-виховними позашкільними закладами важливу мету: творчий та інтелектуальний розвиток особистості, її естетичної свідомості, загальнокультурної та художньої компетентності. Ці категорії громадського виховання не можуть реалізуватися без відродження національних культурних традицій і впровадження найсучасніших інноваційних ідей.

Художньо-творча діяльність гуртків декоративно-ужиткового напрямку відображає інтерес вихованців до народних промислів, органічно пов’язана з народними традиціями, обрядами, фольклором і спрямована на естетично-художнє формування свідомості, відповідає новим тенденціям розвитку культури суспільства та втілює найкращі традиції художньо-естетичного виховання.

У збірнику представлено програми для гуртків художньо-технічного профілю. Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.