Автор: Федун О.В., керівник гуртків раннього розвитку дитини, Луцьк – 2012. – 23 с.

Анотація: Запропонований методичний матеріал містить практичні рекомендації та дидактичні ігри до впровадження методу наочного моделювання в різних сферах пізнавальної діяльності, розробленого з урахуванням вікових особливостей дошкільнят.

Основною метою даного матеріалу є допомога керівникам груп раннього розвитку дитини, вихователям і батькам в оволодінні методикою та формами організації роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей на основі наочного моделювання.

Аналіз змісту матеріалу показав, що в ньому успішно враховані загально-педагогічні принципи дидактики, зокрема, поетапність засвоєння дітьми рідної мови.

Запропоновані автором матеріалу вправи та завдання, направлені на використання методу наочного моделювання.

У першій частині матеріалу даються методичні рекомендації по використанню методу наочного моделювання в пізнавальній діяльності дітей для активізації зв’язного мовлення, поетапність введення символів та розкривається роль даного методу для більш повноцінного сприйняття дитиною оточуючого світу.

В другій частині розкривається зміст роботи по використанню наочних моделей в процесі формування зв’язних мовних висловлювань в різних вікових групах. Це допоможе підвищити ефективність роботи з формування монологічного та діалогічного мовлення дітей.

Завдання та вправи, запропоновані в матеріалі, мають інтегрований характер і впливають на розвиток психічних функцій дошкільників.

Федун О.В. уклала матеріали, відповідно до змісту Базової програми «Я у світі». Матеріал структурований і викладений логічно.