Автор: Ж.А.Бондарчук, зав. лабораторією інформатики

Анотація: Методичний матеріал адресований керівникам гуртків інформатики. Автор подає розширений план-конспект заняття з основ програмування в середовищі Delphi. Засобами використання проектних технологій, сприяти розвитку алгоритмічного мислення дітей, навиків роботи в об’єктно-орієнтованому середовищі, розвитку пам’яті та уваги.