Автор: Н.В. Ковальчук, керівник гуртків інформаційно – технічного відділу

Анотація: Питання організації самоосвітньої діяльності педагога у системі підвищення кваліфікації та чинників, що впливають на її динаміку потребують комплексного вивчення та створення якісно нової моделі яка б відповідала новим соціальним, освітнім, культурно-просвітницьким тенденціям, підвищенню рівня професіоналізму і компетентності.

Висновки, які сформулював автор розробки:

  • самоосвіта є інформативним процесом, складовою розумового самовиховання, завдяки якому виробляються якості, необхідні для успішного оволодіння знаннями;
  • самоосвіта – це вид пізнавальної діяльності, який характеризується активністю, самостійністю, добровільністю та спрямованістю на вдосконалення розумових здібностей, формування культури розумової праці.