Автор: Т.В.Оксіньчук, зав. лабораторією інформатики

Анотація: Пропонований матеріал складається з розділів: проектна діяльність в навчальному процесі; метод проектів на заняттях гуртків інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів; підвищення пізнавального інтересу на заняттях гуртка інформатики при вирішенні творчих завдань. Найбільш ефективно інформаційна компетентність учнів формується при сумісному виконанні трьох умов: проблемного навчання, використання мультимедійних технологій і методу проектів. Нетрадиційні заняття, зокрема метод проектів, допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.