У книзі наведено методичні рекомендації щодо проведення нарад при директорові позашкільного навчального закладу: алгоритм підготовки наради, фактори підвищення її ефективності, цілі та типи нарад, подано зразок запрошення на нараду, бланки для оформлення протоколів. Представлено рекомендований список питань для формування порядку денного наради з врахуванням щомісячних важливих моментів діяльності позашкільного навчального закладу. Запропонована  можливість складання плану заходів з виконання рішень наради та запису пропозицій щодо удосконалення діяльності закладу, які обговорювались на нараді. Таким чином не залишиться поза увагою жодна колективна думка, яка може бути корисною у подальшій роботі закладу.

Для керівників позашкільних навчальних закладів.

Проблема управління педагогічним процесом у позашкільному навчальному закладі

Автор: І.А.Стельмащук, директор ЦНТТУМ

Сучасний керівник позашкільного навчального закладу має реалізувати у своїй управлінській діяльності завдання, які є актуальними для сьогодення та визначені нормативно-правовою базою. У рекомендаціях визначено проблеми управлінської діяльності на сучасному етапі та їх вирішення через моделювання, накопичення, відбір та реалізацію оптимальних умов педагогічної діяльності, завдяки яким відбувається адаптація освітнього процесу до загальносвітового та державного розвитку.

 Готовність педагога до здійснення інноваційної діяльності

І.А.Стельмащук, директор ЦНТТУМ

Інноваційна управлінська діяльність розглядається як така, що задовольняє специфіку діяльності керівника закладу освіти в ринкових умовах, забезпечує адаптацію педагогічного колективу до якісно-нових умов, конкурентноспроможність і розвиток закладу освіти через постійне генерування ідей та їх реалізацію як інноваційних процесів.

Для керівників системи позашкільної освіти всіх рівнів, директорів та заступників директорів, а також для тих, хто прагне професійного та особистісного самовдосконалення.