Автор: І.В. Соловей, завідувачка лабораторії інформаційно-технічним відділом

АнотаціяМетодична розробка призначена для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.

Метою роботи є систематизація факторів, що визначають імідж позашкільного навчального закладу. Мета, зміст, результати інноваційних процесів, окремих педагогічних нововведень обумовлюють необхідність формування іміджу ПНЗ.

Організовуючи дослідження по темі «Імідж позашкільного навчального закладу як ресурс його розвитку через впровадження інформаційних технологій», щодо створення позитивного іміджу освітньої установи, підвищує ефективність діяльності закладу освіти, дає можливість більш повно задовільнити потреби, передусім батьків учнів і самих вихованців.

Як свідчить практика діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється засобами психологічної та професійної підготовки до вибору оптимальних шляхів формування позитивного іміджу освітньої організації, іі ефективної презентації.

Методична розробка виконана на належному рівні, відповідає встановленим вимогам щодо написання.