Автор: Є.О.Чернишова, керівник гуртка інформаційно-технічного відділу

Анотація: У збірнику вміщено навчальні програми з інформатики для факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків. Кожна програма складається з пояснювальної записки, тематичного планування, змісту навчального матеріалу та результатів навчальної діяльності учнів. До окремих програм додається список навчальної, науково-популярної та методичної літератури.

Збірник адресується педагогічним працівникам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.