ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ, ПОКАЗНИК УСПІШНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Якість освіти є найактуальнішим питанням сучасної освіти; зацікавлені всі: вихованці, – щоб творчі досягнення відкрили їм дорогу до життєвих успіхів; батьки, – щоб допомогти дитині правильно зорієнтуватися у виборі професії та житті; педагоги, – щоб ефективно планувати й розвивати свою професійну компетентність і майстерність; держава, – щоб у майбутньому забезпечити країну високопрофесійними кадрами.

Як виміряти чи оцінити якість освіти? Як побудувати освітній процес, щоб кожна дитина реалізувала свої здібності? Як організувати роботу педагогічного колективу так, щоб усім учасникам освітнього процесу було комфортно, а результат діяльності був максимально якісним?

Щоб відповісти на ці питання Міжнародною асоціацією позашкільної освіти, Державною службою якості освіти України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», кафедрою позашкільної освіти ІПФ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 29 січня 2021 року проведено методологічний семінар з позашкільної освіти, on-line відкриті лекції «Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти».

Основною метою заходу став аналіз досвіду та організаційних, психолого-педагогічних умов щодо створення і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі позашкільної освіти.

Отже, на наш погляд, захід сприяв поліпшенню взаєморозуміння на рівнях: батьки-вихованці-педагог-адміністрація закладу, що, в свою чергу, стимулює до позитивних перетворень та мотивує до якісних змін усіх учасників освітнього процесу. Адже якість освіти визначає якість життя людини і суспільства.

28

Додати коментар